Home Page of www.waltzballs.org

This webpage is a backup of www.waltzballs.org. All content is copyright (and full responsability of)

Voor de nederlandse lezers: Donald Daniel heeft een website gemaakt over stijldansen zoals die vroeger op dansscholen werden gegeven. Foxtrot, Walsen, etc. WaltzBall is geen 'balletje' zoals in "corps bal" maar 'ball' zoals in 'ballroom' of wel bal-zaal.

Ik weet niet in hoeverre Don's verhaal aansluit bij de nederlandse praktijk. Maar het geeft in ieder geval een kijk op hoe een amerikaan kijkt op zijn visie op het europese stijldansen.